Εφορία και Φορολογικές Ελαφρύνσεις Εμπορικού Ναυτικού

Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν οι Ναυτικοί του Εμπορικού Ναυτικού είναι και η φορολογία.

Τη φορολογία για τους Έλληνες ναυτικούς, αξιωματικούς και των ατόμων που βρίσκονται στις κατώτερες βαθμίδες πληρωμάτων, αλλά και για τους αλλοδαπούς ναυτικούς που εργάζονται σε εμπορικά πλοία υπό την ελληνική σημαία, προσδιορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τον Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου.

Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, στους Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού παρακρατείται φόρος 10% και στα κατώτερα πληρώματα φόρος 7% επί του συνόλου των αποδοχών τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία.

Αξίζει να σημειωθεί πως Έλληνες υπήκοοι που εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία, ενώ εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δε διενεργείται παρακράτηση φόρου.