ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ2019-03-02T22:52:16+00:00

Εφορία και Φορολογικές Ελαφρύνσεις Εμπορικού Ναυτικού

Ένα από τα πολλά πλεονεκτήματα των Ναυτικών του Εμπορικού Ναυτικού είναι η φορολογία.

Τη φορολογία τόσο των Ελλήνων ναυτικών, αξιωματικών, αλλά και των κατωτέρων πληρωμάτων, όσο και τη φορολογία των αλλοδαπών ναυτικών που εργάζονται σε εμπορικά πλοία υπό Ελληνική σημαία, προσδιορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τον Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (ΠΟΛ.1084/8.4.2015), με την οποία δίνονται διευκρινίσεις όσον αφορά στην παρακράτηση φόρου.
Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, στους Αξιωματικούς Εμπορικού Ναυτικού παρακρατείται φόρος 10% και στα κατώτερα πληρώματα φόρος 7% επί του συνόλου των αποδοχών τους για τις υπηρεσίες τους σε εμπορικά πλοία.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αποδοχές που αποκτούν Αξιωματικοί και Κατώτερα Πληρώματα, που είναι Έλληνες υπήκοοι και εργάζονται σε πλοία με ξένη σημαία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, αποτελούν εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης στο οποίο δε διενεργείται παρακράτηση φόρου.