Σχολή Ράδιοηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Εμπορικού Ναυτικού

Στην ΑΕΝ Βάρνας, Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Βάρνας, ήδη από το 1990 έχει τεθεί σε λειτουργία το τμήμα  ηλεκτρονικών και ραδιοηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού. Οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο με τίτλο «Bachelor» και μπορούν να εργαστούν είτε με θαλάσσια είτε με χερσαία βοηθήματα ραντάρ και ράδιο συστήματα αυτοματισμού, όπως και με τη συντήρησή τους. Μπορούν να εργαστούν επίσης σε όλα τα πλοία Εμπορικού Ναυτικού με συστήματα GMDSS.