Σχολή Εμποροπλοιάρχων - ΑΕΝ Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού

Οι κάτοχοι πτυχίου της  ΝΑΥΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΑΡΝΑΣ  λαμβάνουν τίτλο Πανεπιστημιακού επιπέδου, καθώς και τίτλο αξιωματικού γέφυρας, 3ου πλοιάρχου-Ανθυποπλοιάρχου, κατά τα θεσπισμένα πρότυπα (S.T.C.W.) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.). Η καριέρα τους ξεκινά με τον τίτλο του πλοιάρχου Γ’ βαθμού (ανθυποπλοιάρχου) και στη συνέχεια αναβαθμίζεται σε Β’ πλοιάρχου και τελικά σε Α’ πλοιάρχου. Μπορούν να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις σε λιμάνια και ναυπηγεία, σε ναυτιλιακές εταιρείες, να εργαστούν σαν ναυτικοί πράκτορες και μεσάζοντες στις κατά τόπους χώρες και πόλεις που εξυπηρετούν ναυτιλιακές εταιρείες, σαν ναυλομεσίτες, καθώς και ως εμπειρογνώμονες μεταφοράς φορτίου αλλά και εμπειρογνώμονες σε τεχνικά και ασφαλιστικά γραφεία.

Κατά τη φοίτησή τους οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Αρχές Μηχανολογίας, Αγγλικά, κ.λπ. Σε επίπεδο ειδίκευσης περιλαμβάνονται μαθήματα ναυσιπλοΐας, πλοήγησης και χειρισμού πλοίων, χρήση προσομοιωτών πλοήγησης, ναυτιλιακά οικονομικά, συστήματα ραντάρ και σόναρ, ασφάλεια πλοίων, ναυτική αγγλική ορολογία, χειρισμός και αποθήκευση φορτίου, καθώς και Ναυτικό Δίκαιο.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται τόσο επάνω σε πλοίο, όσο και στο λιμάνι, για να μπορέσει να καλυφθεί όλο το φάσμα λειτουργίας και διαχείρισης του πλοίου.

Μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται με σκοπό να βελτιστοποιήσουν τόσο τη θεωρητική, όσο και την πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα εφόδια για την πιστοποίηση σε διοικητικό επίπεδο και την επιτυχία στις αντίστοιχες κρατικές εξετάσεις που διεξάγονται στη Βουλγαρία.