ΣΠΟΥΔΕΣ2019-02-20T21:08:03+00:00

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Βάρνας έχει παράδοση στην εκπαίδευση αξιωματικών ναυτικού πάνω από μισό αιώνα, έχοντας διεθνή φήμη ως το γνωστότερο κέντρο εκπαίδευσης και κατάρτισης ναυτικών. Συνδυάζει μοναδικά τη θεωρία με την πράξη και την επιστήμη με την πραγματικότητα.
Οι απόφοιτοι του πανεπιστημίου λαμβάνουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση μεγάλης αξίας στο σώμα των Ναυτικών Δυνάμεων στον Παγκόσμιο Ωκεανό.
Η σχολή προσφέρει πτυχία τετραετούς φοίτησης (εκπαίδευση στα αγγλικά) με ένα προπαρασκευαστικό έτος για τους μη αγγλόφωνους και μεταπτυχιακά διπλώματα (εκπαίδευση στα αγγλικά). Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε όλες τις διεθνείς εταιρείες ανά τον κόσμο.
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος του Ιουνίου, ενώ ακολουθούν εξετάσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Η Ακαδημία για την εκπαίδευση των αξιωματικών καταστρώματος καθώς και για τους μηχανικούς, παρέχει θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδοµές. Παρέχει πλανητάριο, προσομοιωτή χάραξης, προσομοιωτή ARPA και προσομοιωτή “Navi-trainerprofessional 3000″, προσομοιωτή “Dieselsim”, εργαστήριο απόκλισης μαγνητικής πυξίδας, οκτώ εργαστήρια R&C, πέντε εργαστήρια εξοπλισμένα με τις λειτουργικότερες μηχανές και τα μηχανήματα σκαφών και άλλες εγκαταστάσεις για την κατάρτιση στην παράκτια ναυσιπλοΐα.

Ειδικότητες – Ακαδημαϊκά Προγράμματα

Σχολή Πλοιάρχων

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Σχολή Ραδιοηλεκτρολόγων

Σχολή Ναυπηγών

Σχολή Διαχείρισης Θαλάσσιων Μεταφορών

Πιστοποιήσεις

Από το 2000 η Ναυτική Ακαδημία είναι ενεργό μέλος και συνιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU). Διατηρεί διεθνείς επαφές με παρόμοιες σχολές και ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας και πολλών άλλων χωρών. Έχει τα πιστοποιητικά IMO (International Maritime Organization) και ImarE (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Μηχανικής Ηνωμένου Βασιλείου, Λονδίνο). Η ποιότητα της εκπαίδευσης εξασφαλίζεται από τα άρτια προσόντα των καθηγητών, την αξιοσημείωτη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, τα σύγχρονα και διαρκώς αναβαθμιζόμενα κέντρα προσομοίωσης, τα εργαστήρια και τα γλωσσικά κέντρα.