ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ2019-02-21T17:48:02+00:00
  • Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Ναυτιλιακές Σπουδές στην Βάρνα της Βουλγαρίας

Οι  Ναυτιλιακές Σπουδές στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας παρέχουν σύγχρονη εκπαίδευση στη ναυτιλιακή θεωρία και πράξη μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών δημιουργώντας έτσι λαμπρές προοπτικές για τη σταδιοδρομία των Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού παγκοσμίως.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής, παράλληλα με το Σύστημα Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses System). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου, μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε εργαστήρια και εκπαίδευση σε προσομοιωτές (simulator), παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση στη Ναυτική Τέχνη ταξιδεύοντας σε ιδιόκτητα πλοία της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας, δηλαδή πραγματοποίησης μεικτής φοίτησης (εσωτερικής και εξωτερικής).

Σε αντίθεση με τις Ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπου οι φοιτητές αναζητούν ναυτιλιακές εταιρείες για την πρακτική τους άσκηση, οι φοιτητές της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας πλεονεκτούν, διότι η ΑΕΝ-Βάρνας διαθέτει δικά της πλοία στα οποία εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι πλοίαρχοι και μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού. Έτσι, απαλλάσσονται οι φοιτητές από το άγχος, δεδομένης της δυσκολίας ναυτολόγησής τους σε πλοία για τη συνέχιση της εκπαίδευσής τους στις ΑΕΝ.

Η ΑΕΝ-Βάρνας όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, διαθέτει πλανητάριο για την εξάσκηση ναυσιπλοΐας, σύγχρονες αίθουσες ναυτικής τέχνης, σύγχρονο προσομοιωτή γέφυρας πέμπτης γενιάς, GMDSS προσομοιωτή, προσομοιωτές μηχανοστασίου και πινάκων ελέγχου με πραγματικές διαστάσεις, όπως επίσης και αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, κλειστό κολυμβητήριο, βόλεϊ, μπάσκετ κ.ά.

Τα πτυχία των αποφοίτων Γ’ πλοιάρχων και Γ’ μηχανικών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα μέσω του I.M.O. (International Maritime Organization) αλλά και στην Ελλάδα μέσω του ΔΙΚΑΤΣΑ. Το πτυχίο της ΑΕΝ-Βουλγαρίας είναι ισάξιο με τα πτυχία από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας. Τα πτυχία των φοιτητών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Βάρναςκατατίθενται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκδίδεται άμεσα άδεια Γ’ πλοιάρχου ή Γ’ μηχανικού από το Υ.Ε.Ν.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ακαδημία της Βάρνας για άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Β’ πλοιάρχου – μηχανικού και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Α’ πλοιάρχου – μηχανικού. Δεν απαιτείται η 24μήνη προϋπηρεσία θαλάσσης και η μετέπειτα εξάμηνη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ, όπως ισχύει για τους αποφοίτους από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας διότι η Ακαδημία της Βάρνας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και οι απόφοιτοι της μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι το βαθμό Α’ πλοιάρχου – μηχανικού κάνοντας τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια σε ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως αμειβόμενοι ως Γ’ ή Β’ πλοίαρχοι – μηχανικοί ή στα εκπαιδευτικά πλοία της ΑΕΝ-Βάρνας.