Εκπαίδευση – Σπουδές Εμπορικού Ναυτικού στην Βουλγαρία

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Βάρνας διαθέτει μακρά παράδοση στην εκπαίδευση αξιωματικών ναυτικού. Η ποιότητα της υψηλής εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχει στους σπουδαστές της την έχει καταστήσει το επίκεντρο διεθνούς φήμης και ενδιαφέροντος, καθώς συνδυάζει άρτια τη θεωρία με την πράξη, την επιστήμη με την πραγματικότητα!
Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου λαμβάνουν μια πολυεπίπεδη εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών στο σώμα των Ναυτικών Δυνάμεων στον Παγκόσμιο Ωκεανό.
Η Ναυτική Ακαδημία Βάρνας προσφέρει πτυχία τετραετούς φοίτησης (εκπαίδευση στα αγγλικά) και μεταπτυχιακά διπλώματα (εκπαίδευση στα αγγλικά). Οι απόφοιτοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν σε όλες τις διεθνείς εταιρείες ανά τον κόσμο.
Το ακαδημαϊκό έτος ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στο τέλος του Ιουνίου, ενώ ακολουθούν εξετάσεις μέχρι τα μέσα Ιουλίου.
Η ΑΕΝ-Βουλγαρίας διαθέτει υπερσύγχρονες ερευνητικές υποδομές για να μπορέσει να καταρτίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τους μηχανικούς της. Διαθέτει πλανητάριο, προσομοιωτή χάραξης, προσομοιωτή “ARPA” και προσομοιωτή “Navi-trainerprofessional 3000”, προσομοιωτή “Dieselsim”, εργαστήριο απόκλισης μαγνητικής πυξίδας, οκτώ εργαστήρια R&C, πέντε εργαστήρια εξοπλισμένα με τις λειτουργικότερες μηχανές και τα μηχανήματα σκαφών και άλλες εγκαταστάσεις για την κατάρτιση στην παράκτια ναυσιπλοΐα.

Ειδικότητες και Ακαδημαϊκά Προγράμματα ΑΕΝ Βάρνας

Σχολή Πλοιάρχων

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Σχολή Ραδιοηλεκτρολόγων

Σχολή Ναυπηγών

Σχολή Διαχείρισης Θαλάσσιων Μεταφορών

Πιστοποιήσεις:

Ήδη από το 2000 η Ναυτική Ακαδημία είναι ενεργό μέλος και συνιδρυτής της κοινότητας των Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (IAMU). Οι διεθνείς επαφές της με τις αντίστοιχες σχολές και ακαδημίες του εξωτερικού, όπως των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Τουρκίας, της Ουκρανίας, της Ρουμανίας, της Πολωνίας, της Μάλτας, της Κύπρου, της Ελλάδας κ.ά., διαβεβαιώνει για την καθοριστική συμβολή του Πανεπιστημίου μας στον κλάδο των επιστημών. Διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά IMO (International Maritime Organization) και ImarE (Ινστιτούτο Θαλάσσιας Μηχανικής Ηνωμένου Βασιλείου, Λονδίνο). Οι καθηγητές μας είναι επιλεγμένοι βάσει αυστηρών κριτηρίων και προσόντων που διαθέτουν. Όλοι τους έχουν μια αξιοσημείωτη πορεία στον ακαδημαϊκό χώρο με παιδαγωγική κατάρτιση και διαρκή παρουσία σε επιστημονικά τεκταινόμενα. Την ίδια στιγμή, τα γλωσσικά μας κέντρα, τα κέντρα προσομοίωσης, οι εργαστηριακές εγκαταστάσεις αναβαθμίζονται συνεχώς ακολουθώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες των σπουδαστών μας.