Αναλυτικές υπηρεσίες προς όλους μας τους φοιτητές

Σας παραθέτουμε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται προς τους σπουδαστές μας αναλυτικά

1)            Διευθέτηση του φακέλου αίτησης προς το Πανεπιστήμιο – Ναυτική Ακαδημία Βάρνας,

2)            Ανάληψη διαδικασίας για μετάφραση και επικύρωση των εγγράφων στη βουλγαρική γλώσσα από το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας,

3)            Προβλέπεται η άμεση επικοινωνία του υποψηφίου με τον αρμόδιο καθηγητή του Πανεπιστημίου και επίσκεψη του υποψηφίου στους χώρους του Πανεπιστημίου – Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού,

4)            Σίγουρη Εγγραφή στο Πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας – στην πόλη και ειδικότητα που επιθυμεί ο κάθε σπουδαστής – αναγνωρισμένο πτυχίο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α),

5)            Μεριμνούμε για την παραλαβή του υποψηφίου από το αεροδρόμιο, σταθμό τρένων ή λεωφορείων,

6)            Βοηθούμε στη διαδικασία αναζήτησης στέγης για τον υποψήφιο σπουδαστή μας, είτε αφορά σε ξενώνα είτε σε διαμέρισμα εξασφαλίζοντας διαμερίσματα σε οικονομικές τιμές,

7)            Ξενάγηση του υποψηφίου, καθώς και της οικογένειάς του στην πόλη και πλήρη ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο του Πανεπιστημίου (ακαδημαϊκοί χώροι),

8)            Παρέχεται βοήθεια προς καθ’ ένα από τους σπουδαστές μας καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησής τους, ακόμη και με μαθησιακές δυσκολίες (ενισχυτική διδασκαλία με ιδιαίτερο μάθημα),

9)            Παρουσία ΓΙΑΤΡΟΥ 24 ώρες το 24ωρο, για όλους τους φοιτητές μας,

10)          Μετά το πτυχίο τι; Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες των σπουδαστών μας και γι’ αυτό προσφέρουμε βοήθεια στην εύρεση εργασίας μετά την αποφοίτησή τους,

11)          Παρέχεται συμβόλαιο για τη νομική κάλυψη και προστασία διαφόρων νομικών κωλυμάτων και απρόοπτων υποθέσεων αστικού δικαίου ΔΩΡΕΑΝ,

12)          Παρακολουθούμε την ακαδημαϊκή πορεία των φοιτητών μας και ενημερώνουμε τους γονείς,

13)          Μετάφραση και επικύρωση των βουλγαρικών εγγράφων στα ελληνικά για στρατιωτικούς ή άλλους λόγους, ΔΩΡΕΑΝ,

14)         Με την επιτυχία των σπουδαστών μας να σημειώνει το απόλυτο, δίχως καθυστερήσεις και δίχως δυσκολίες, εγγυόμαστε πως αποτελούμε τη μόνη εταιρεία που παρέχει βοήθεια και συνδρομή στους σπουδαστές της σε όλους τους ακαδημαϊκούς χώρους που είναι εφικτό,

15)          Η γραπτή εγγύηση είναι μικροσήμαντη, όταν τη θέση αυτής λαμβάνει η διαρκή παρουσία μας στα κεντρικά γραφεία μας που βρίσκονται δίπλα στη Ναυτική Ακαδημία,

16)          Παρέχουμε μαθήματα βουλγαρικών σε όλους τους φοιτητές μας στα γραφεία μας στη Βάρνα.

Η ολοκλήρωση των σπουδών με επιτυχία και δίχως καθυστερήσεις είναι το κεντρικό μας μέλημα! Μεριμνούμε για όλους τους σπουδαστές μας ανεξαιρέτως, προσπαθώντας συνεχώς να βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας! Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκονται πάντοτε οι σπουδαστές μας που αποτελούν το θεμελιακό κίνητρο της ανέλιξής μας!

Παρέχουμε την απαραίτητη ενίσχυση και σε σπουδαστές μας που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία, είτε αφορά σε μαθησιακές δυσκολίες είτε σε οποιοδήποτε άλλο εμπόδιο υπάρξει στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία! Μεριμνούμε για όλους ανεξαιρέτως και προσπαθούμε να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι για την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών! Όλη μας η προσπάθεια και ο ζήλος αντανακλάται στον τεράστιο βαθμό επιτυχίας του σπουδαστών μας και στον αντίστοιχα μεγάλο αριθμό εγγραφών στη Σχολή που πραγματοποιούμε ετησίως!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται και στους υπό μετεγγραφή φοιτητές από πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας ή από πανεπιστήμιο άλλη χώρας της Ευρώπης. Επίσης όσον αφορά φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν τη διατριβή τους σε Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, παρέχεται επιστημονική υποστήριξη κατά την εκπόνηση της εργασίας τους.