Πρόγραμμα σπουδών της ΑΕΝ-Βάρνας. Πίνακας με τα κοινά μαθήματα των Πλοιάρχων, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων του Εμπορικού Ναυτικού της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας

 

 

black sea university logo