Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής στην Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Στη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας δεχόμαστε φοιτητές που πληρούν τα εξής κριτήρια:

1. Απόφοιτοι Ναυτικών Λυκείων
2. Απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου
3. Απόφοιτοι Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων
4. Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων
5. Απόφοιτοι Λυκείων Εξωτερικού

Κάτοχοι απολυτηρίων που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για πλήρη ενημέρωση.