ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ2019-02-21T18:04:17+00:00
  • Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Σκοπός αυτού του προγράμματος σπουδών είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς, που θα απαρτίσουν το (Πολεμικό) ναυτικό και τον εμπορικό στόλο. Προσφέρει στους αποφοίτους το δίπλωμα του αξιωματικού-μηχανικού του εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.)

Οι απόφοιτοι αυτού προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν ως μηχανικοί σε εμπορικά πλοία εν πλω, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Κατά τη φοίτησή τους οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, την Πληροφορική, τη Μηχανολογία, τον Τεχνικό σχεδιασμό και τη Μεταλλογραφία.

Σε επίπεδο ειδικότητας, οι σπουδαστές διδάσκονται τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων, των ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στην επισκευή των μηχανικών βλαβών του πλοίου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και με τη συμμετοχή στις κρατικές εξετάσεις εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας.
Η Πρακτική άσκηση των φοιτητών της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας διεξάγεται σε εμπορικά πλοία και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους.

Για να μάθετε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ