Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού

Βασικό μέλημα της Σχολής Μηχανικών είναι να εκπαιδεύσει μηχανικούς που θα απαρτίσουν το (Πολεμικό μόνο για άτομα με βουλγαρική υπηκοότητα) ναυτικό και τον εμπορικό στόλο. Το δίπλωμα αποφοίτων του Αξιωματικού-μηχανικού του εμπορικού ναυτικού είναι σύμφωνο με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.)

Οι απόφοιτοι αυτού προγράμματος μπορούν να εργασθούν ως μηχανικοί σε εμπορικά πλοία, σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών καθώς και ως τεχνικοί επιμελητές. Οι γνώσεις που παρέχονται στους σπουδαστές είναι τα Γενικά Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία, η Πληροφορική, η Μηχανολογία, ο Τεχνικός σχεδιασμός και η Μεταλλογραφία.

Σε επίπεδο ειδικότητας, οι σπουδαστές διδάσκονται τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων, των ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και στην επισκευή των μηχανικών βλαβών του πλοίου.

Ο κύκλος εκπαίδευσης των Μηχανικών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και με τη συμμετοχή στις κρατικές εξετάσεις εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας.

Η Πρακτική άσκηση των φοιτητών της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας διεξάγεται σε εμπορικά πλοία και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης των πλοίων, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων τους.

 

Για να μάθετε το πρόγραμμα σπουδών πατήστε εδώ