Ιστορία της Ναυτική Ακαδημία Βάρνας – Nikola Vaptsarov Naval Academy

Η Ιστορία της Ακαδημίας

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας “N.Y. Vaptsarov” είναι η παλαιότερη τεχνική σχολή της Βουλγαρίας.  Το περίλαμπρο παρελθόν της και η μακρόχρονη ιστορική παράδοσή της  στην εκπαίδευση εμποροπλοιάρχων, συνέδραμε στο να εγκαθιδρυθεί ως το διασημότερο κέντρο εκπαίδευσης ναυτικών.

Η ΑΕΝ Βάρνας είναι η πρώτη Ναυτική Σχολή της Βουλγαρίας, με ιστορία που ξεκινά το 1881, εκπαιδεύοντας μηχανικούς του Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού.

Το 1904 αναβαθμίστηκε σε δευτεροβάθμια τεχνική σχολή, όπου και εκπαίδευε προσωπικό τόσο για το Εμπορικό, όσο και για το Πολεμικό Ναυτικό, καθώς και για τις βιομηχανίες, τους σιδηροδρόμους, τα ανθρακωρυχεία, τους σταθμούς παροχής ενέργειας, κ.ά.

Το 1914 ήταν η χρονιά που έγινε και η πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης Αξιωματικών Ναυσιπλοΐας για το Εμπορικό και Πολεμικό Ναυτικό.

Το 1942 μετατράπηκε σε “Ναυτική Ακαδημία”, εκπαιδεύοντας αξιωματικούς καταστρώματος και ηλεκτρολόγους πλοίων.

Το 1949 μετονομάστηκε σε “Ναυτική Ακαδημία του Nikola Vaptsarov” – “Nikola Vaptsarov Naval Academy” (NVNA). Το όνομα εμπνεύστηκαν από τον παγκοσμίου φήμης ποιητή και επαναστάτη, απόφοιτο της Ναυτικής Σχολής της Βάρνας, Nikola Vaptsarov. Μέχρι το 1956 οι απόφοιτοι της σχολής λάμβαναν πτυχίο μηχανικού.

Το 1960 όταν η Βουλγαρία έγινε μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, που επιβλέπει τη ναυτική εκπαίδευση όλων των μελών του παγκόσμια, η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας μετατράπηκε σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με διεθνή αναγνώριση.

Το 1953 ξεκίνησε η εκπαίδευση ξένων φοιτητών και μέχρι το 1993 εκπαιδεύονταν σπουδαστές από 12 διαφορετικές χώρες, τόσο για το Πολεμικό, όσο και για το Εμπορικό Ναυτικό.

Το 1974 η ΑΕΝ Βουλγαρίας εκσυγχρόνισε τις εγκαταστάσεις της κι έθεσε σε λειτουργία πολλά εργαστήρια και προσομοιωτές.

Το 1986 λειτούργησε το Πλανητάριο (το μεγαλύτερο των Βαλκανίων), μαθαίνοντας στους σπουδαστές ναυσιπλοΐα με οδηγό τον ουρανό.

Το 1992 δημιουργήθηκε αυτόνομη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονταν πλέον ως εμποροπλοίαρχοι, οι οποίοι με την αποφοίτησή τους μπορούσαν να ταξιδεύουν υπό οποιαδήποτε ξένη σημαία.

 

Η ΑΕΝ-Βάρνας είναι συνιδρυτής και ενεργό μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Πανεπιστημίων (I.A.M.U) International Association of Maritime Universities και διαθέτει την πιστοποίηση του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Μηχανικής του Λονδίνου (IMarEST) International Maritime Organization & The Institute of Marine Engineering, Science and Technology

 

Σημείωση: Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας είναι Κρατικό Πανεπιστήμιο, αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α) και όλους τους Ευρωπαϊκούς  και παγκόσμιους φορείς.