Επίσημος εκπρόσωπος της ΑΕΝ Βάρνας

Σε επίσημη και αποκλειστική συνεργασία με τη  Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας, ήδη από το 2008 η Black Sea University εγγυάται την εισαγωγή στην ΑΕΝ της Βάρνας. Οι παροχές υπηρεσιών μας αφορούν ένα εύρος που δεν περιορίζεται στη γραφειοκρατική διεκπεραίωση των διαδικασιών που αφορούν τους σπουδαστές μας, αλλά παράλληλα διασφαλίζουμε ζητήματα που αφορούν την εύρεση κατοικίας, την ακαδημαϊκή πορεία των σπουδαστών και την όποια υποστήριξη που σχετίζεται με τον πανεπιστημιακό κλάδο τους.

Οι σπουδαστές που βρίσκονται εγκολπωμένοι στην οικογένειά μας αποφοιτούν με πλήρη επιτυχία δίχως καθυστερήσεις! Παρέχεται υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση που εστιάζει τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική κατάρτιση των σπουδαστών της Ακαδημίας.

Η φοίτηση γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, κάτω από υπερσύγχρονες και πρωτοποριακές εγκαταστάσεις, ενώ τη διδασκαλία αναλαμβάνουν καταξιωμένοι καθηγητές που είναι Ανώτατοι Αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού της Βουλγαρίας.

Τη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας έχουν επιλέξει ως κέντρο εκπαίδευσης φοιτητές από όλο τον κόσμο (Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, Ρωσία, Ελλάδα, Ιταλία, Αγγλία, Ινδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, κ.α.).

Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας της Βάρνας λαμβάνουν πτυχίο Ανώτατοι Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι), την ίδια στιγμή που οι ΑΕΝ της Ελλάδας δεν αναγνωρίζονται ούτε ως Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι).

Εάν επιθυμείτε να φοιτήσετε κοντά μας ή ακόμα και να πραγματοποιήσετε τη μεταγραφή σας από κάποια Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας ή από οποιαδήποτε άλλη Ναυτική Ακαδημία αυτό είναι εφικτό κατόπιν άμεσης επικοινωνίας μαζί μας.

Στους απόφοιτους δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των ακαδημαϊκών τους σπουδών σε επίπεδο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό. Ισχύει η τήρηση της προτεραιότητας.

Τα προγράμματα σπουδών είναι εγκεκριμένα και ακολουθούν τα ευρωπαϊκά και διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, έτσι ώστε οι απόφοιτοί μας να αποκτούν άμεσα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Υ.Ε.Ν, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΑΡ 70/28-11-08 απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α).