Ηλεκτρολόγος Εμπορικού Ναυτικού

Απώτερος σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγων είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές που θα απαρτίσουν τον εμπορικό στόλο. Προσφέρει στους αποφοίτους το δίπλωμα του Αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου του εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.)

Οι απόφοιτοι της ΑΕΝ-Βάρνας μπορούν να εργασθούν ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί σε εμπορικά πλοία, στην ηλεκτροτεχνία, στα ηλεκτρικά δίκτυα και στις ηλεκτρικές μηχανές και εγκαταστάσεις πλοίου, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Η φοίτηση των σπουδαστών επικεντρώνεται στην παροχή βασικών γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, την Πληροφορική, τη Μηχανολογία, τον Τεχνικό σχεδιασμό και τη Μεταλλογραφία.

Σε επίπεδο ειδικότητας οι σπουδαστές διδάσκονται τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων, των συστημάτων παροχής ενέργειας ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου καθώς επίσης και την επισκευή των ηλεκτρικό-μηχανικών βλαβών.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και με τη συμμετοχή στις κρατικές εξετάσεις εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας.

Η Πρακτική άσκηση διεξάγεται σε εμπορικά πλοία και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους.  Βάση του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας από το 2015 η θέση του ηλεκτρολόγου είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σε όλα τα πλοία, οποιασδήποτε σημαίας που έχουν δυναμικότητα μηχανής πάνω από 750kVA.