ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ2019-02-20T20:49:31+00:00
  • Ναυτική Ακαδημία Βάρνας

Σκοπός αυτού του προγράμματος σπουδών είναι να εκπαιδεύσει Ηλεκτρολόγους που θα απαρτίσουν το ναυτικό (πολεμικό) και εμπορικό στόλο. Προσφέρει στους αποφοίτους το δίπλωμα του αξιωματικού-Ηλεκτρολόγου του εμπορικού ναυτικού,σύμφωνα με τα θεσπισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.)

Οι απόφοιτοι της ΑΕΝ-Βάρνας μπορούν να απασχοληθούν ως Ηλεκτρολόγοι σε εμπορικά πλοία, στην ηλεκτροτεχνία, στα ηλεκτρικά δίκτυα και στις ηλ. μηχανές και εγκαταστάσεις πλοίου, καθώς και σε διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας και των θαλάσσιων μεταφορών. Κατά τη φοίτησή τους οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις σε Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Πληροφορική, Μηχανολογία, Τεχνικό σχεδιασμό και Μεταλλογραφία.

Σε επίπεδο ειδικότητας οι σπουδαστές διδάσκονται τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής ισχύος των πλοίων, των ναυτικών μηχανών Diesel και στροβιλομηχανών, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και την επισκευή των μηχανικών βλαβών του πλοίου.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας και με τη συμμετοχή στις κρατικές εξετάσεις εξειδικευμένης Αγγλικής ορολογίας.

Η Πρακτική άσκηση διεξάγεται σε εμπορικά πλοία αλλά και σε ιδιόκτητα πλοία της ΑΕΝ-Βουλγαρίας και καλύπτει όλες τις πτυχές της λειτουργίας και συντήρησης πλοίων, όπως και τη συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεών τους. H θέση του ηλεκτρολόγου είναι υποχρεωτική σε όλα τα πλοία, οποιασδήποτε σημαίας που έχουν δυναμικότητα μηχανής πάνω από 750kVA.