ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ2019-03-20T12:49:08+00:00

Πίνακας με όλες τις ειδικότητες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Βάρνας

Ειδικότητα «Πλοήγηση»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης, λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού (πτυχίο πανεπιστημίου) και τον τίτλο του 3ου Καπετάνιου, 3ου πλοιάρχου ή Ανθυποπλοιάρχου και μπορούν να εργαστούν σε ποικίλα τμήματα της ναυτιλίας και της ναυσιπλοΐας. Μπορούν να εργαστούν ως καπετάνιοι στο εμπορικό ναττικό, σε τμήματα του υπουργείου ναυτιλίας αλλά και σε ναυτιλιακά γραφεία.

Ειδικότητα « Μηχανολογία Μηχανική – Ναυπηγική»

Οι σπουδαστές  αποκτούν πτυχίο «Bachelor» και μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ίδια ειδικότητα για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου «Master’s degree ». Ο τίτλος σπουδών τους δίνει τη δυνατότητα να εργασθούν σε εταιρείες ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, φορείς εποπτείας και πιστοποίησης όπως νηογνώμονες, σε εταιρείες εξόρυξης (oil rig industry), σε ποικίλα τμήματα ναυτιλιακής διοίκησης και άλλα.