Πίνακας με όλες τις ειδικότητες της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Βάρνας

Ειδικότητα «Πλοήγηση»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης, λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού (πτυχίο πανεπιστημίου) και τον τίτλο του 3ου Καπετάνιου, 3ου πλοιάρχου ή Ανθυποπλοιάρχου και μπορούν να εργαστούν σε ποικίλα τμήματα της ναυτιλίας και της ναυσιπλοΐας. Μπορούν να εργαστούν ως καπετάνιοι στο εμπορικό ναττικό, σε τμήματα του υπουργείου ναυτιλίας αλλά και σε ναυτιλιακά γραφεία.

kapetanios-krouazieroploio

Ειδικότητα «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού»

Οι απόφοιτοι της ΑΕΝ-Βάρνας αποκτούν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού και τον τίτλο του 3ου Μηχανικού και μπορούν να εργαστούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, καθώς και σε τεχνολογικές θέσεις στον ευρύτερο τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας, των θαλάσσιων μεταφορών καθώς και σε τμήματα κατασκευής και επισκευής πλοίων.
Κατά τη φοίτησή τους στην Ναυτική Ακαδημία οι σπουδαστές αποκτούν βασικές γνώσεις στα Γενικά Μαθηματικά, τη Φυσική, τη Χημεία, την Πληροφορική, τη Μηχανολογία, την Μεταλλογραφία και την Αντοχή Υλικών.

mixanikos-eborikou-nautikou

Ειδικότητα « Μηχανολογία Μηχανική – Ναυπηγική»

Οι σπουδαστές  αποκτούν πτυχίο «Bachelor» και μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην ίδια ειδικότητα για τη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου «Master’s degree ». Ο τίτλος σπουδών τους δίνει τη δυνατότητα να εργασθούν σε εταιρείες ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, φορείς εποπτείας και πιστοποίησης όπως νηογνώμονες, σε εταιρείες εξόρυξης (oil rig industry), σε ποικίλα τμήματα ναυτιλιακής διοίκησης και άλλα.

maersk-ploio-naupigiki

Ειδικότητα «Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πλοίου»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού, καθώς και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως «Ηλεκτρολόγος Εμπορικού Ναυτικού». Μπορούν να αποκτήσουν τη θέση του «ηλεκτρολόγου» σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, αλλά και διευθυντικές θέσεις στον τομέα της βιομηχανικής ναυτιλίας ως ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και εφαρμοστές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

ilektrologos-eborikou-nautikou

Ειδικότητα «Ηλεκτρονικά συστήματα και επικοινωνίες πλοίων»

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού από την ΑΕΝ. Μπορούν να εργαστούν σε θαλάσσιες και χερσαίες επικοινωνίες, σε συστήματα ραντάρ και σόναρ, σε συστήματα Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) και στα ραδιοβοηθήματα, σε συστήματα αυτοματισμού, καθώς και στη συντήρηση αυτών.

aqua-ilektrika-sistimata

Ειδικότητα «Διοίκηση στόλου και λιμένων»

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού και προετοιμάζονται για τη στελέχωση των διευθυντυκών θέσεων σε δοιήκηση λιμένων καθώς σε θέσεις εποπτείας λιμένων όπως λιμενάρχης και άλλα. Μπορούν να καταλάβουν διαφορετικά καθήκοντα σε κάθε τομέα, καθώς και θέσεις σε διοίκηση στόλου σε ναυτιλιακές εταιρείες.

limani-peiraias-dioikisi-limenon

Ειδικότητα «Τεχνολογία επισκευαστικής»

Οι απόφοιτοι λαμβάνουν αναγνώριση ακαδημαϊκού βαθμού και τον τίτλο του «μηχανικού τεχνολογίας επισκευαστικής συντήρησης και κατασκευής». Οι απόφοιτοι μπορούν να διοριστούν σε διάφορες διευθυντικές θέσεις στον τομέα της επισκευής πλοίων και της ναυπηγικής βιομηχανίας.

texnologia-episkevastikis

Ειδικότητα «Ωκεανολογία»

Οι απόφοιτοι της τετραετούς φοίτησης λαμβάνουν πτυχίο ακαδημαϊκού βαθμού. Οι απόφοιτοι μπορούν να  απορροφηθούν σε ερευνητικές θέσεις καθώς και σε εταιρείες προστασίας του περιβάλοντος για την εκμετάλλευση των θαλάσσιων πόρων και εγκαταστάσεων.

archipelagos-okeanografia

Ειδικότητα «Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στη Ναυτιλία»

Η ειδικότητα «Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών στη Ναυτιλία» έχει συσταθεί για να εκπαιδεύσει ειδικούς στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών, αυτοματοποιημένων συστημάτων και επικοινωνιακών συστημάτων σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας. Η διδασκόμενη ύλη επιτρέπει στους πτυχιούχους να εργαστούν ως επαγγελματίες στον τομέα των θαλάσσιων επιχειρήσεων.

nautilia-sistimata-epikoinonias