Μισθός Εμποροπλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού

Ενδεικτικές  αποδοχές σε Δεξαμενόπλοια & Φορτηγά πλοία
Ο Πίνακας που ακολουθεί είναι κατατοπιστικός:

Πετρελαιοφόρα Πλοία (σε ευρώ, ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

 

 Ειδικότητα  Καθαρός μισθός
 Πλοίαρχος (Καπετάνιος) 15.000
 Υποπλοίαρχος (Β’ πλοίαρχος)  13.500
 Ανθυποπλοίαρχος (Γ’ πλοίαρχος)  10.000
 Μηχανικός Α’  13.500
 Μηχανικός Β’  9.000
 Μηχανικός Γ’  7.500

 

Φορτηγά Πλοία (σε ευρώ ανά μήνα υπηρεσίας στο πλοίο)

 

 Ειδικότητα  Καθαρός μισθός
 Πλοίαρχος (Καπετάνιος) 10.000
 Υποπλοίαρχος (Β’ πλοίαρχος)  7.500
 Ανθυποπλοίαρχος (Γ’ πλοίαρχος)  5.000
 Μηχανικός Α’  9.500
 Μηχανικός Β’  7.500
 Μηχανικός Γ’  5.000

 

Τα επαγγέλματα του χώρου των θαλάσσιων σπουδών προσφέρουν πλήθος ευκαιριών και διεξόδων. Άτομα που δεν επιθυμούν να εργαστούν στην εν πλω καριέρα έχουν προς αξιοποίηση πολλές δυνατότητες. Μεταξύ άλλων, ενδεικτικά θα αναφέρουμε το επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, του Τεχνικού Επιμελητή, καθώς και των νηογνωμόνων, κ.ά.

Σπουδές εμποροπλοιάρχων στη Βουλγαρία, στη Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές του Έλληνα ναυτικού ;

  • Να εργαστεί σε ανεξάρτητα ναυπηγικά γραφεία
  • Σε Ναυτιλιακές εταιρείες (στο τεχνικό τμήμα, είτε ως προϊστάμενος είτε ως τεχνικός)
  • Σε Νηογνώμονες (επιθεωρητής – εμπειρογνώμονας)
  • Στο Υ.Ε.Ν. (Λιμενικό Σώμα μετά από διαγωνισμό, κυρίως στην Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων)
  • Σε Ναυπηγεία (σχεδιαστής και επιβλέπων κατασκευών και επισκευών). Μία σύντομη γνωριμία μαζί τους, όσον αφορά στη διαδικασία ναυπήγησης ενός πλοίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

Το ναυπηγείο υποβάλλει τα κατασκευαστικά σχέδια στον πλοιοκτήτη και στο νηογνώμονα που θα το παρακολουθεί και θα εκδώσει τα πιστοποιητικά του. Τα ναυπηγικά σχέδια επιστρέφονται στο ναυπηγείο με τυχόν παρατηρήσεις, σχόλια ή και διορθώσεις που επιθυμούν ο πλοιοκτήτης και ο νηογνώμονας.