Ναυτιλιακές Σπουδές στην Βάρνα της Βουλγαρίας

Οι Ναυτιλιακές Σπουδές είναι ένας κλάδος επιστημών συνεχώς αναπτυσσόμενος καθώς οι ανάγκες του πεδίου είναι αυξημένες. Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και κατάρτιση, συνδυάζοντας τη θεωρία με την πράξη μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών καλλιεργώντας μοναδικές επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προοπτικές για τους σπουδαστές της.

Οι σπουδές περιλαμβάνουν 6 εξάμηνα θεωρητικής κατάρτισης και 2 εξάμηνα θαλάσσιας πρακτικής, παράλληλα με το Σύστημα Εναλλασσόμενης Εκπαίδευσης (Sandwich Courses System). Σύμφωνα με το σύστημα αυτό η εκπαίδευση εναλλάσσεται μεταξύ Σχολής και πλοίου, μεταξύ θεωρητικών μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε εργαστήρια και εκπαίδευση σε προσομοιωτές (simulator), παράλληλα με την πρακτική εκπαίδευση στη Ναυτική Τέχνη ταξιδεύοντας σε ιδιόκτητα πλοία της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας, δηλαδή πραγματοποίησης μεικτής φοίτησης (εσωτερικής και εξωτερικής).

Η Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας μεριμνάει ώστε οι υποψήφιοι πλοίαρχοι και μηχανικοί του Εμπορικού Ναυτικού της, να απορροφώνται αμέσως για την πρακτική τους άσκηση από τα ιδιόκτητα πλοία της. Αυτό αποτελεί και το μέγιστο πλεονέκτημά μας σε σχέση με τις Ελληνικές Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, όπου οι σπουδαστές αναζητούν ναυτιλιακές εταιρείες για την πρακτική τους άσκηση καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες που συχνά αποδεικνύονται ατελέσφορες. Η ναυτολόγηση σε πλοία για τη συνέχιση της εκπαίδευσης είναι σημαντική ως και απαραίτητη κι έχουμε διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πλάνο που να λαμβάνει υπόψη τις όποιες δυσκολίες ενδεχομένως θα αντιμετώπιζαν οι σπουδαστές μας.

Η ΑΕΝ-Βάρνας όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες, διαθέτει πλανητάριο για την εξάσκηση ναυσιπλοΐας, σύγχρονες αίθουσες ναυτικής τέχνης, σύγχρονο προσομοιωτή γέφυρας πέμπτης γενιάς, GMDSS προσομοιωτή, προσομοιωτές μηχανοστασίου και πινάκων ελέγχου με πραγματικές διαστάσεις, όπως επίσης και αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, κλειστό κολυμβητήριο, βόλεϊ, μπάσκετ κ.ά.

Τα πτυχία των αποφοίτων Γ’ πλοιάρχων και Γ’ μηχανικών είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα μέσω του I.M.O. (International Maritime Organization) αλλά και στην Ελλάδα μέσω του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το πτυχίο της ΑΕΝ-Βουλγαρίας είναι ισάξιο με τα πτυχία από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας. Τα πτυχία των φοιτητών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Βάρνας κατατίθενται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας στην Ελλάδα και εκδίδεται άμεσα άδεια Γ’ πλοιάρχου ή Γ’ μηχανικού από το Υ.Ε.Ν.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ακαδημία της Βάρνας για άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Β’ πλοιάρχου – μηχανικού και άλλα 2 χρόνια για το πτυχίο Α’ πλοιάρχου – μηχανικού. Δεν απαιτείται η 24μήνη προϋπηρεσία θαλάσσης και η μετέπειτα εξάμηνη φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ, όπως ισχύει για τους αποφοίτους από τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ελλάδας διότι η Ακαδημία της Βάρνας είναι πανεπιστημιακού επιπέδου και οι απόφοιτοι της μπορούν να ολοκληρώσουν μέχρι το βαθμό Α’ πλοιάρχου – μηχανικού κάνοντας τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια σε ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως αμειβόμενοι ως Γ’ ή Β’ πλοίαρχοι – μηχανικοί ή στα εκπαιδευτικά πλοία της ΑΕΝ-Βάρνας.