ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ2019-02-20T19:22:30+00:00
  • Ναυτική Ακαδημία Βάρνας,
  • Ναυτική Ακαδημία Βάρνας,
  • Ναυτική Ακαδημία Βάρνας,

Απαραίτητα για την εγγραφή στη Ναυτική Ακαδημία Βάρνας:
1). Απολυτήριο Λυκείου με Apostille
2). Βεβαίωση συνέχισης σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)  του εξωτερικού με Apostille
* Από τη Σχολική Περιφέρεια που ανήκει το Λύκειο.
3). Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή και Διαβατηρίου (αν υπάρχει)
4). 6 έγχρωμες φωτογραφίες