Απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή στην ΑΕΝ Βάρνας

Τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή σας στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Βάρνας – Ναυτική Ακαδημία Βάρνας είναι τα ακόλουθα: 

1) Απολυτήριο Λυκείου με Apostille (Σφραγίδα της Χάγης)

2) Βεβαίωση συνέχισης σπουδών σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)  του εξωτερικού με Apostille (Σφραγίδα της Χάγης)
* Από τη Σχολική Περιφέρεια που ανήκει το Λύκειο.

3) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή και Διαβατηρίου (αν υπάρχει)

4) 6 έγχρωμες φωτογραφίες

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ναυτική Ακαδημία της Βάρνας μπορούν να καλέσουν στα τηλέφωνα +30 211 012 3539 και +30 694 050 90 56 για τα γραφεία μας στην Ελλάδα.